Подача документов в Иммиграционную службу США (USCIS)

В качестве услуги предлагаем подготовку и подачу пакета документов в Службу Иммиграции и Гражданства США (USCIS) в следующих направлениях:

 1. Иммиграция по визе инвестора ЕВ-5;
 2. Пакет документов на Политическое убежище;
 3. Продление срока нахождения в США по действующей визе;
 4. Пакет документов на Изменение статуса нахождения B1/B2;
 5. Пакет документов на Студенческую визу F1;
 6. Воссоединение с семьей;
 7. Пакет документов на "Green Card";
 8. Пакет документов на "Travel Document";
 9. Пакет документов на Раздельное проживание;
 10. Пакет документов на Развод по согласию;

Консалтинговые услуги (Нотариальный сервис)

 1. Переводы документов;
 2. Доверенности;
 3. Апостиль;
 4. Документы США для новорожденных;
 5. Гостевые и бизнес приглашения.

Максимально развернутая информация, в том числе в форме ответов на вопросы выложена на форуме "US-Immigrant"

 


Процедура осуществлется следующим образом:

1. Изучив и приняв решение Вы связываетесь со мной удобным для Вас способом (Телефон, E-mail, Skype);

2. Объясняете задачу;

3. Я готовлю документы;

4. Вы оплачиваете удобным для Вас способом (Банковский перевод, Чек, Мани ордер, PayPal, Debit/Credit card);

5. Осуществляем подачу документов и получаем входящий номер;

6. Далее Вы самостоятельно можете отслеживать состояние дел (онлайн).

En medelhavsstil kost minskat behov av glukossänkande läkemedel mer än en mager diet i typ 2-diabetes. [Ann Intern Med. 2009] ACP Journal Club. CCSP (- / -) hade en högre grad av skada levitra online och fibros mätt genom hydroxiprolin, tillsammans med en ökad lungresistens och inflammatoriska markörer, leukotrien B4 och CXCL1. Ersättning med rekombinant intravenös CCSP delvis vände viktminskning och förbättrad överlevnad i CCSP (- / -) möss. Dessutom CCSP ersättning förbättrad histologi och cialis pris minskade inflammatoriska celler och markörer. 2010 sep 3; 329 (5996): 1153-4. Anti-malarialäkemedlen: Rusa till en ny ledning. [Nat Rev Drug Discov. Aptamerer representerar en ny strategi för att leverera last molekyler, inklusive färger, levitra online läkemedel, proteiner eller ens gener, till specifika målceller. Vid bindning till specifika cellytereceptorer aptamerer kan internaliseras, exempelvis genom macropinocytosis eller receptormedierad endocytos. Här rapporterar vi den val och karakterisering av RNA-aptamerer med hög affinitet viagra pris (Kd = 20 nM) och specificitet för den humana IL-6-receptom (IL-6R) in vitro. Undersökning av undertryckande windows trycknings ramskiftningsmutationer tyder på att några av de dämpare kan arbeta på besläktade kodoner, antingen i 0 ram eller i en ram, och andra kan agera på noncognate kodon (antingen ram) av vissa som -yet-ospecificerad mekanism. Oavsett de mekanismer, är det uppenbart att kamagra jelly vissa 1 frameshifting kan förekomma vid icke-monotona sekvenser. Ett slående exempel på en frameshifting missens suppressor är en mutant lysin tRNA som skiljer sig från vildtypen lysin tRNA med en enda bas i aminosyraaccept stam, en C till U70 övergång som resulterar i en GU baspar. Kan spädbarn, i de allra första stadierna av ordet lärande, viagra pris använda sin perceptuella känslighet för fonetik tal när man lär sig ord? Forskning hittills tyder på att barn av 14 månader inte kan lära sig två liknande klingande ord om det inte finns betydande kontextuella stöd. Den nuvarande försöket avancerar vår förståelse av detta misslyckande genom att testa huruvida källan för spädbarn Svårigheten ligger i lärande eller testfasen. kamagra jelly Spädbarn fick lära sig att associera två liknande klingande ord med två olika objekt, och testades med hjälp av en visuell val metod snarare än standard Switch uppgiften. Verkningsmekanismen av HWTX-III och HNTX-VI på insekts neuronala spänningskänsliga natriumkanaler (VGSCs) studerades genom helcells-patch clamp-tekniker. På ett sätt som liknar delta atracotoxins kan HNTX-VI inducera en avmattning av aktuell inaktivering av VGSC och minskningen i topp på Na + ström i kackerlacka cialis pris rygg oparade median (DUM) nervceller. Samtidigt orsakade 10 mikromol / L HNTX-IV en positiv förändring av steady-state inaktivering av natriumkanal.