Управление инвестиционными проектами

Картинка 62 из 3315Создание нового бизнеса

Разработка инвестиционного проекта, управление инвестиционными проектами

Мы предлагаем своим клиентам услугу: разработка и управление инвестиционными проектами - наши специалисты имеют большой опыт в разработке инвестиционных проектов «с нуля» для наших партнёров. Мы можем помочь инициатору проекта, на этапе запуска выступая в качестве слаженной управленческой команды, а в дальнейшем помогая найти не только необходимые для проекта средства, но и людей, на которых инициатор сможет опереться в развитии своего бизнеса.

 

Осуществляя разработку и управление инвестиционными проектами, Мы нацелены на создание системы бизнес-процессов. Для этого Мы выполняем следующие виды работ:
 • Первичная разработка инвестиционного проекта: экспресс-анализ сферы реализации проекта и смежных отраслей, оценка потребности в проекте со стороны рынка, предварительная оценка перспективности проекта

 • Организация проведения маркетинговых исследований: формулирование технического задания на исследование, поиск и отбор маркетинговых агентств, координация проведения исследования, контроль качества полученной информации, анализ информации и интерпретация для проекта
 • Всесторонний анализ рисков, которые могут угрожать реализации проекта

 • Подготовка финансовой модели, позволяющего провести оценку эффективности реализации проекта и определить финансовые потребности проекта

 • Анализ коммерческой привлекательности планируемой продукции по цене, качеству, потребительским свойствам, и подготовка предложений по продуктам проекта

 • Экспертиза состоятельности и перспективности технологии проекта с привлечением независимых отечественных и западных специалистов

 • Разработка концепции проекта на базе проведённого анализа

Запуск проекта

 • Проведение переговоров с контрагентами проекта (государственные органы, поставщики/ подрядчики, потенциальные покупатели и заказчики, инфраструктура, сервисные организации)
 • Разработка оптимальной схемы бизнес-процессов реализуемого проекта, построение организационной и юридической структуры проекта
 • Разработка детальной технологии реализации проекта:
  - определение потребности в персонале и площадях
  - выбор оптимального по цене и качеству поставщика оборудования
  - определение всех необходимых разрешений и согласований, разработка механизма их получения
  - подготовка детального графика запуска и реализации проекта
 • Координация получения всех необходимых разрешений для реализации проекта
 • Постановка системы управления инвестиционным проектом
  - корпоративное управление
  - производственные процессы
  - коммерческая деятельность
  - управленческий и налоговый учет
  - персонал
  - логистика
  - безопасность

  Реализация проекта
 • Текущее управление реализацией проекта, выведение проекта на уровень регулярного менеджмента
 • Юридическое сопровождение всех мероприятий и сделок в рамках реализации проекта
 • Привлечение кредитного финансирования или инвестиций в проект
 • Подготовка проекта для продажи стратегическому инвестору

 

En medelhavsstil kost minskat behov av glukossänkande läkemedel mer än en mager diet i typ 2-diabetes. [Ann Intern Med. 2009] ACP Journal Club. CCSP (- / -) hade en högre grad av skada levitra online och fibros mätt genom hydroxiprolin, tillsammans med en ökad lungresistens och inflammatoriska markörer, leukotrien B4 och CXCL1. Ersättning med rekombinant intravenös CCSP delvis vände viktminskning och förbättrad överlevnad i CCSP (- / -) möss. Dessutom CCSP ersättning förbättrad histologi och cialis pris minskade inflammatoriska celler och markörer. 2010 sep 3; 329 (5996): 1153-4. Anti-malarialäkemedlen: Rusa till en ny ledning. [Nat Rev Drug Discov. Aptamerer representerar en ny strategi för att leverera last molekyler, inklusive färger, levitra online läkemedel, proteiner eller ens gener, till specifika målceller. Vid bindning till specifika cellytereceptorer aptamerer kan internaliseras, exempelvis genom macropinocytosis eller receptormedierad endocytos. Här rapporterar vi den val och karakterisering av RNA-aptamerer med hög affinitet viagra pris (Kd = 20 nM) och specificitet för den humana IL-6-receptom (IL-6R) in vitro. Undersökning av undertryckande windows trycknings ramskiftningsmutationer tyder på att några av de dämpare kan arbeta på besläktade kodoner, antingen i 0 ram eller i en ram, och andra kan agera på noncognate kodon (antingen ram) av vissa som -yet-ospecificerad mekanism. Oavsett de mekanismer, är det uppenbart att kamagra jelly vissa 1 frameshifting kan förekomma vid icke-monotona sekvenser. Ett slående exempel på en frameshifting missens suppressor är en mutant lysin tRNA som skiljer sig från vildtypen lysin tRNA med en enda bas i aminosyraaccept stam, en C till U70 övergång som resulterar i en GU baspar. Kan spädbarn, i de allra första stadierna av ordet lärande, viagra pris använda sin perceptuella känslighet för fonetik tal när man lär sig ord? Forskning hittills tyder på att barn av 14 månader inte kan lära sig två liknande klingande ord om det inte finns betydande kontextuella stöd. Den nuvarande försöket avancerar vår förståelse av detta misslyckande genom att testa huruvida källan för spädbarn Svårigheten ligger i lärande eller testfasen. kamagra jelly Spädbarn fick lära sig att associera två liknande klingande ord med två olika objekt, och testades med hjälp av en visuell val metod snarare än standard Switch uppgiften. Verkningsmekanismen av HWTX-III och HNTX-VI på insekts neuronala spänningskänsliga natriumkanaler (VGSCs) studerades genom helcells-patch clamp-tekniker. På ett sätt som liknar delta atracotoxins kan HNTX-VI inducera en avmattning av aktuell inaktivering av VGSC och minskningen i topp på Na + ström i kackerlacka cialis pris rygg oparade median (DUM) nervceller. Samtidigt orsakade 10 mikromol / L HNTX-IV en positiv förändring av steady-state inaktivering av natriumkanal.